Produkty

Skrapiarka jest urządzeniem przeznaczonym do transportu lepiszczy bitumicznych lub emulsji asfaltowych, ich podgrzewania oraz skrapiania nimi nawierzchni przy budowie i naprawie dróg. Ponadto może być wykorzystywana w pracach budowlanych do wykonywania izolacji fundamentów lub innych konstrukcji betonowych.

Jest pojazdem stosowanym do zimowego utrzymania dróg. Przeznaczona jest do usuwania śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez rozrzucanie na powierzchni jezdni środków chemicznych lub piasku. Podawanie środka uszorstniającego odbywa się przez przenośnik łańcuchowy do rozrzutnika napędzanych hydraulicznie. Urządzenie jest montowane na skrzyni samochodu.

Zbiorniki ramowe 5 - 30 m3

Zbiornik jest konstrukcją ramową z ramą w kształcie prostopadłościanu wykonaną z kształtowników stalowych ( rur kwadratowych 100x100x3 mm). Płaszcz wewnątrzny jest konstrukcją spawaną wykonaną z blach stalowych o grubości 4 mm. Warstwa izolacyjna na całej powierzchni płaszcza zbiornika wykonana jest z wełny mineralnej o grubości 100 mm.Zewnętrzny płaszcz boczny - blacha trapezowa powlekana T-20 w kolorze w/g życzeń klienta. Zbiornik jest podgrzewany palnikiem olejowym.

Kontakt

  • Zakład w Żmigrodzie: 55-140 Żmigród, Poznańska 7 i 12
  • tel. kom.: 601 754 229, 607 632 232, 605 057 247
    tel./fax.: 71 385 32 21
  • Promad © 2011. Profesjonalne strony www