Urządzenie remontowe UR-04

Urządzenie remontowe UR-04

 Urządzenie remontowe przeznaczone jest do wykonania remontów cząstkowych uszkodzonych nawierzchni bitumicznych...

Opis: 

 Urządzenie remontowe przeznaczone jest do wykonania remontów cząstkowych uszkodzonych nawierzchni bitumicznych. Ubytki i spękane warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej likwiduje się przy zastosowaniu frakcji grysowych i emulsji asfaltowej. Grys i emulsja są odpowiednio dozowane i rozprowadzane pod ciśnieniem do miejsc uszkodzeń, co zwiększa trwałość warstwy ścieralnej oraz eliminuje potrzebę wałowania powierzchni. Przystosowane jest do zabudowy na samochodzie, przyczepie lub innym podwoziu.

Wyposażenie: 
 • ZASOBNIK GRYSU składa się z dwóch komór na kruszywo drobne o pojemności 2,5 m³ oraz na kruszywo grube o pojemności ( 3,5m³) wyposażony jest w dwa podajniki ślimakowe  napędzane hydraulicznie, którym grys podawany jest do komory mieszania z powietrzem i dalej do dyszy wylotowej.
 •  ślimaki podajnika napędzane hydraulicznie wykonane są z warstwy trudnościeralnej stali     manganowej.
 •  silniki hydrauliczne napędu ślimaków.
 • ocieplany zbiornik emulsji o pojemności 1400 kg podgrzewany palnikiem gazowym ( propan – butan  z butli)
 • zestaw pompowy emulsji / silnik hydrauliczny – pompa emulsji / zamontowana w górnej części zbiornika podaje emulsję ze zbiornika do dyszy wylotowej, gdzie następuje jej mieszanie z grysem
 • podwójny zestaw hydraulicznych pomp zębatych napędu silników, rozdzielaczy i zaworów sterujących układu hydraulicznego gwarantuje długą i bezawaryjną pracę
 • wysokowydajna dmuchawa ,, ROBUSCHI’’ umożliwia transportowanie grysów o grubości 8/15
 • ekonomiczny silnik wysokoprężny o mocy 37 KM do napędu dmuchawy, oraz pompy układu hydraulicznego mocowany jest na poduszkach gumowych i nie przenosi drgań silnika na konstrukcje urządzenia
 • wysięgnik roboczy o zasięgu roboczym 4,5 m z zamocowanymi wężami gumowymi do transportu pod ciśnieniem grysu i emulsji asfaltowej wykonany jest z lekkich kształtowników zamkniętych
 • przewody do transportu grysu są zbrojone prętem stalowym z dodatkową wkładką odporną na ścieranie o konstrukcji pozbawionej kolan kierunkowych ulegających w wyniku eksploatacji szybkiemu zużyciu
 • pulpit sterowniczy umieszczony jest przy wylocie grysu i emulsji, co umożliwia swobodną, dokładną i przyjemną obsługę. Wylot grysów i emulsji wraz z pulpitem sterującym regulowany pneumatycznie zapewnia wysoki komfort pracy operatora.
 • drugi pulpit sterujący umieszczony w kabinie kierowcy
 • wykorzystanie spalin silnika do podgrzewania emulsji

Kontakt

 • Zakład w Żmigrodzie: 55-140 Żmigród, Poznańska 7 i 12
 • tel. kom.: 601 754 229, 607 632 232, 605 057 247
  tel./fax.: 71 385 32 21
 • Promad © 2011. Profesjonalne strony www